• تحقیق و توسعه انجیر و بذر

  تحقیق و توسعه

  واحد تحقیق و توسعه روز به روز در حال اضافه شدن است. بیشتر بدانید
 • 1

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

اهمیت تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی روز به روز در حال اضافه شدن است. بحران آب سبب شده است که در بخش کشاورزی منابع آبی به شیوه صحیح و اصولی آن مصرف شود و سعی شود با استفاده از آب در محصولات بیشتری تولید کرد لذا مزرعه محصولی تحقیقات وسیعی در حوزه مدیریت و مصرف آب در مزرعه به کار برده است از این رو برای اولین بار در دنیا مزرعه محصولی اقدام به آبیاری زیر سطحی باغات انجیر نموده است تا با بررسی انواع شیوه‌های آبیاری بهترین روش را در سطح وسیعی در باغات اجرایی نماید.

دربـاره مـا :

خانواده محصولی فعالیت اقتصادی خود را به همت آقای رضا ( خان ) محصولی در حوزه حمل و نقل شیراز و حومه از دهه بیست شمسی آغاز کردند. مرحوم رضا (خان) محصولی با توجه به رونق صنعت کشاورزی در دهه سی شمسی اقدام به خریداری زمین های وسیع کشاورزی در اطراف شهر شیراز کردند و به شکل جدی و هدفمند به حوزه کشاورزی وارد شدند.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

ارتباط بـا مـا

آدرس مزرعـه

1 - استان فارس - جاده شیراز خرامه - بعد از شهرک ایثار - مزرعه محصولی

تلفنهای تماس :

09174806842 - 07136462461

پست الکترونیک : info@mahsoolifarm.ir