درباره ما

اهداف و برنامه ها

تاریخچه

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

تاریخچه فعالیت

خانواده محصولی فعالیت اقتصادی خود را به همت آقای رضا(خان)محصولی در حوزه حمل و نقل شیراز و حومه از دهه بیست شمسی آغاز کردند.

مرحوم رضا(خان)محصولی با توجه به رونق صنعت کشاورزی در دهه سی شمسی اقدام به خریداری زمین های وسیع کشاورزی در اطراف شهر شیراز کردند و به شکل جدی و هدفمند به حوزه کشاورزی وارد شدند.

پس از نزدیک به هفت دهه فعالیت و تلاش در صنعت کشاورزی ایران، همواره سعی در افزایش تولید و ارتقای سطح کیفی محصولات کشاورزی را داشته است.

در حال حاضر این مزرعه به همت نسل دوم و نسل سوم این خانواده در حال رشد و توسعه است و در سال ۹۷ با هدف مدرن سازی و توسعه کسب و کار اقدام به ثبت شرکت توسعه کشاورزی پردیس زرین محصولی کردیم.

  

 رضا(خان)محصولی

دربـاره مـا :

خانواده محصولی فعالیت اقتصادی خود را به همت آقای رضا ( خان ) محصولی در حوزه حمل و نقل شیراز و حومه از دهه بیست شمسی آغاز کردند. مرحوم رضا (خان) محصولی با توجه به رونق صنعت کشاورزی در دهه سی شمسی اقدام به خریداری زمین های وسیع کشاورزی در اطراف شهر شیراز کردند و به شکل جدی و هدفمند به حوزه کشاورزی وارد شدند.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

ارتباط بـا مـا

آدرس مزرعـه

1 - استان فارس - جاده شیراز خرامه - بعد از شهرک ایثار - مزرعه محصولی

تلفنهای تماس :

09174806842 - 07136462461

پست الکترونیک : info@mahsoolifarm.ir